ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสังแก สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตาเมาะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป. สุรินทร์ เขต 1 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 66 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. สุรินทร์ เขต 1 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 55.50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านฉันเพล สพป. สุรินทร์ เขต 1 47.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านระกาสังแก สพป. สุรินทร์ เขต 1 46 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 35.50 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 35.50 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน