ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน สพป. สุรินทร์ เขต 1 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 1 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป. สุรินทร์ เขต 1 58 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านสะโน(ศีขรภูมิ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 56 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 41 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนดรุณวิทยากร สพป. สุรินทร์ เขต 1 32 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 27 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านกระดาน สพป. สุรินทร์ เขต 1 25 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน