ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 012
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกับ สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) สพป. สุรินทร์ เขต 1 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกเพชร สพป. สุรินทร์ เขต 1 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 1 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว สพป. สุรินทร์ เขต 1 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกเกาะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน