ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 011
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขะเนก สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตระแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านผือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 6  
10 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน