ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 108
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเสกวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตรมไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพะเนา สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดทักษิณวารี สพป. สุรินทร์ เขต 1 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. สุรินทร์ เขต 1 62 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน