ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 104
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านระวี สพป. สุรินทร์ เขต 1 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบึงวิทยาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนเสกวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.75 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านพระปืด สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านจบก สพป. สุรินทร์ เขต 1 80.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง สพป. สุรินทร์ เขต 1 78.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ สพป. สุรินทร์ เขต 1 76.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) สพป. สุรินทร์ เขต 1 73.75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านตำปูง สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน