ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 103
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแสรออ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองฮะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านพันษี สพป. สุรินทร์ เขต 1 65 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 60 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน