ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโดนออง สพป. สุรินทร์ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองกับ สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนเสกวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านตะเคียน สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 10  
12 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านตรมไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน