ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 001
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุง สพป. สุรินทร์ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง สพป. สุรินทร์ เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสลักได สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาเสือก สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกางของ สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองพญา สพป. สุรินทร์ เขต 1 72 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน