สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโดนออง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรา  จินดาศรี
2. เด็กหญิงพิชชาภา  มาลัย
3. เด็กหญิงวิยะดา  แจ่มใส
 
1. นายอุดมศักดิ์  กระแสโสม
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 66.5 ทองแดง 12 1. เด็กชายจักรกฤช  สายบุตร
2. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  มีพันธ์
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  สายบุตร
 
1. นางวิริยา  เยาวลักษณ์
2. นางเกษศิรินทร์  กระแสโสม