สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศรัณยพงศ์  ก้งทอง
2. เด็กชายศุภวิชย์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายมานะ  จันทราคา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 79.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรเมศ  ก้งทอง
2. เด็กชายศิริศักดิ์  อุดแก้ว
 
1. นายมานะ  จันทราคา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายธนากร  ภาคพรม
2. เด็กชายธีรพงศ์  ทำทอง
 
1. นายมานะ  จันทราคา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงแคนดี้  วังสัน
 
1. นางสาวสุภาวดี  ใจโอฬาร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายพิพัฒน์พงค์  พละศักดิ์
 
1. นางสำรอง  วัชรบรรจง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.08 เงิน 14 1. เด็กชายภานุพงษ์  สอนดี
 
1. นางสำรอง  วัชรบรรจง