สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกตัญญุตา  สายสุด
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  น้อยจาก
3. เด็กหญิงศุภนุช   ชัยบุญ
 
1. นางสาวอมรวรรณ  สุวินัย
2. นางสาวไอลดา  ศรีดา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.71 เงิน 14 1. เด็กหญิงสุชาดา  สายสุด
 
1. นางสาวอมรวรรณ  สุวินัย