สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 70.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงกฤษณา  จารัตน์
2. เด็กหญิงชนมน  จันทา
3. เด็กชายทวีทรัพย์  สุขดี
 
1. นางบัญฑิตา   จงปัตนา
2. นางวราภรณ์  สายแก้ว