สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจันรม สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงฐิติมา  สมานโสร์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เสาสูง
3. เด็กหญิงสิริกานต์  ผลสมหวัง
 
1. นางใขสี  สมานสวน
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงฉันศิศา  ศิริสำราญ
2. เด็กหญิงลิสสา  เวสมูลา
3. เด็กหญิงสุนันทา  นิยมสวน
 
1. นางใขสี  สมานสวน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายภูรินทร์  ศรีนาจวา
2. เด็กชายเดชาพล  จันทร์ฝอย
 
1. นางนาวี  สมใจหวัง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 8 1. เด็กชายฉัตรชัย  การะเวก
2. เด็กชายมงคล  ประทุม
 
1. นางนาวี  สมใจหวัง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปัณณทัต  บุตรสาลี
2. เด็กชายเอนก  แจ่มจันทร์
 
1. นายวรวุฒิ  พิสุทธิ์สกุลศิลป์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 53.98 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายติณณภพ  ลอดทอง
2. เด็กชายพัชรพล  สาคร
 
1. นายวรวุฒิ  พิสุทธิ์สกุลศิลป์