สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจันรม สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  พิลึก
 
1. นางสุดารัตน์  เสาวโค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงฐิติยา  สารเพชร
2. เด็กหญิงธนาพร  ศรีอุบล
 
1. นางสุดารัตน์  เสาวโค
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงฉันศิศา  ศิริสำราญ
2. เด็กหญิงลิสสา  เวสมูลา
3. เด็กหญิงสุนันทา  นิยมสวน
 
1. นางใขสี  สมานสวน