สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกานต์นิตา  สุธาอรรถ
2. เด็กหญิงกิตติยา  บุญปลูก
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดัชถุยาวัตร
4. เด็กหญิงณัฐสรณ์  วงค์ละคร
5. เด็กหญิงวรพิชชา  ชะฎาแก้ว
6. เด็กหญิงศศิธร   ผิวงาม
 
1. นางนิรมล  ว่องไว
2. นางสาวภานิดา  ดวนใหญ่
3. นางสาวเอริกา  สันทาลุนัย
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  สวนสุข
2. เด็กหญิงปนัดดา  แสงเพชร
3. เด็กหญิงพิยะดา  จันกามา
 
1. นางพีระพร  เนินทอง
2. นางสาวเอริกา  สันทาลุนัย
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายโกเมนทร์  จันทร์มงคล
 
1. นางสาวภานิดา  ดวนใหญ่