สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกานต์นิตา  สุธาอรรถ
2. เด็กหญิงกิตติยา  บุญปลูก
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดัชถุยาวัตร
4. เด็กหญิงณัฐสรณ์  วงค์ละคร
5. เด็กหญิงวรพิชชา  ชะฎาแก้ว
6. เด็กหญิงศศิธร   ผิวงาม
 
1. นางนิรมล  ว่องไว
2. นางสาวภานิดา  ดวนใหญ่
3. นางสาวเอริกา  สันทาลุนัย