สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  สวนสุข
2. เด็กหญิงปนัดดา  แสงเพชร
3. เด็กหญิงพิยะดา  จันกามา
 
1. นางพีระพร  เนินทอง
2. นางสาวเอริกา  สันทาลุนัย
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายโกเมนทร์  จันทร์มงคล
 
1. นางสาวภานิดา  ดวนใหญ่