สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจักจรูก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงวรรณนิดา  อยู่นาน
2. เด็กหญิงอธิตยา  แก้วสาลี
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มีพร
 
1. นายประสิทธิ์  สวยรูป
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 67.33 ทองแดง 14 1. เด็กชายชุติพนธ์  วังพิบูลย์
2. เด็กชายบุญสุข  ประสานสุข
3. เด็กหญิงเนตรนภา  โสรักนิต
 
1. นายประสิทธิ์  สวยรูป