สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจรวย สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณนิศา  บรรลือทรัพย์
2. เด็กหญิงสุนิษา  เทียนทอง
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ไม้หอม
 
1. นางสาธิดา  ดวงศรี
2. นางศิริพร  กล้าพร้อม