สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายคชภัคร  ภูสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐพล  เงินทอง
3. เด็กชายปิยะ  ขยันดี
4. เด็กหญิงลักขณา  วิโรจน์รัตน์
5. เด็กหญิงศิรดา  ไม้จันทร์ดี
6. เด็กหญิงอมลวรรณ  ประจันทร์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ขยันดี
2. นางสาววรรณา  จิตรณรงค์