สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายธนภัทร  ทองหล่อ
2. เด็กชายอิทธิพงษ์   บุญงอก
 
1. นายนพดล  แก้วใส
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 63 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงญาดา   รู้จิต
2. เด็กหญิงแพรวา  ใจงาม
 
1. นางศรีอำพร   มุมทอง
2. นางวงษา  สายวิเศษ