สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทิมขาวประเสริฐ
2. เด็กชายโกวิท  ทิณรัตน์
 
1. นางพัสวีพิชญ์  ภักดีรัตนางกูร
2. นายเอกพจน์  หัวเขา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายลือศักดิ์  สดมสุข
 
1. นางสาวจงรักษ์  บัวพิจิตร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงศุภพร  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสุณี  ลิ้มศิริ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.83 เงิน 10 1. เด็กชายนิโก  มาร์ทิ
 
1. นายวิษณุกร  สดมสุข
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฏฐินี  สดมสุข
 
1. นายยุทธชาญชัย  คงนาค
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุภาพร  เจาะเหมาะ
 
1. นางสาวจงรักษ์  บัวพิจิตร
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายภานุพงศ์  บุญเพ็ง
 
1. นางสุณี  ลิ้มศิริ