สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเพชร สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายคำรณ   ชมชื่นชู
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ดวงเวา
 
1. นางยุพิน  คุณนุช
2. นางแอนนา   คงแย้ม
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82.75 ทอง 9 1. เด็กชายพีรพล   สมบัติ
2. เด็กชายวัชรศักดิ์  วสุวัชร์
3. เด็กหญิงอนุธิดา   ภูนาเพ็ชร
 
1. นางบุปผกามาศ   ธนูศิลป์
2. นางสาวชลีกร  กระแสเทพ