สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 74.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงชญานัท  เงางาม
2. นางสาวนุชธิชา  ดียิ่ง
3. นางสาวปิยรัตน์  งามเลิศ
4. นางสาวพฤกษา  ดาศรี
5. นางสาวอรัญญา  เบียแซ
 
1. นางพิมพิศร  ปานทอง
2. นายธนงศักดิ์  หงษ์อินทร์
3. นางสาวพิชญาณี  ดีพูน