สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกพระ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายปรัชญา  โพธิ์แก้ว
2. เด็กชายสหชัย  ปัญญาสิทธิ์
 
1. นายสกุลไทย  ยางงาม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 8 1. เด็กชายสิทธิพจน์  บูรณะ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สกุลทอง
 
1. นายสกุลไทย  ยางงาม