สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีเพชร
2. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีเพชร
3. เด็กหญิงเมธาวี  ศรีเพชร
 
1. นางบังอร  ปุริโส
2. นางรักษิณา  พาพรมราช
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพรัตน์  มณีศรี
2. เด็กหญิงปริศนา  จินดาศรี
3. เด็กชายวรินทร์  ดาศรี
 
1. นางบังอร  ปุริโส
2. นางเกษราภรณ์  เสาะสิทธิ์