สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขะเนก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายทักดนัย  ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงภคนันท์  เตชะวัชราภัยกุล
3. เด็กหญิงอลิษา  กมลสาร
 
1. นางสาวสิริรักษ์  ศาลาทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงครองขวัญ  อุตราศรี
2. เด็กหญิงรัตนากร  ภูมี
3. เด็กหญิงเกวลี  จันทร์แสตมป์
 
1. นางพวงเพ็ญ  ดวงใจ
2. นางสาวสิริรักษ์  ศาลาทอง