สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนาด สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงดวงกมล  มีแก้ว
2. เด็กหญิงสมคิด  หอมขจร
3. เด็กหญิงสมปรารถนา  โต๊ะงาม
 
1. นางสาวณัฐชา  แซ่อึ้ง
2. นางน้ำฝน  คล้ายพิมพ์