สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  คงกล้า
2. เด็กหญิงนภาพร  อุตส่าห์ดี
3. เด็กหญิงอิงค์ฟ้า  ขาวดี
 
1. นางสาณี  มีพร้อม
2. นางสาวชะญานันท์  วานุนาม