สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีแก้ว
 
1. นางดวงจิต  พลศักดิ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กชายธีรโชติ  ศรีแก้ว
2. เด็กชายบริภัทร  ผลาหาญ
3. เด็กชายอภินันท์  ศรีแก้ว
 
1. นายเศรษฐวุฒิ  เจือจันทร์
2. นางสาวพิตยาภรณ์   โองอินทร์