สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงยุวดี  ศรีสม
 
1. นางรวีวรรณ  เพาะเจริญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธีริทย์  ทองอ้ม
2. เด็กชายเมธิกร  หล้าล้ำ
 
1. นายจำเนียร   เพาะเจริญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 79.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิ่งศักดิ์  ผิวอินทร์
2. เด็กชายดนุกร  คำดี
 
1. นายเรืองโรจน์  โอษฐงาม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยชนะ  โชคเหมาะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทรวาส
 
1. นายเรืองโรจน์  โอษฐงาม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุนิสา  ขาวงาม
 
1. นางทัศนีย์  สร้างดี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร   ทราจารวัตร
 
1. นางสาวมยุรา   คำดี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 68.57 ทองแดง 10 1. เด็กชายชนะชัย  โชคเหมาะ
 
1. นางวิลัยลักษ์  ภูเขียว
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กชายเอกธนัง   ช่างปลูก
 
1. นางสาวมยุรา   คำดี