สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุขคุ้ม
2. เด็กหญิงพัชราภา  บุญกล้า
 
1. นายวีระพันธ์   โคตรพันธ์
2. นายอรรถยุทธ  สุธาอรรถ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 16 1. เด็กชายจิรพัฒน์   งามนัก
2. เด็กชายธนาวัฒน์  งามนัก
3. เด็กชายนันทิพัฒน์  แสงมณี
 
1. นายวีระพันธ์   โคตรพันธ์
2. นายอรรถยุทธ  สุธาอรรถ