สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ปานทอง
2. เด็กหญิงสุพิชชา  เศรษฐนันท์
 
1. นายธวัชชัย  เศรษฐนันท์
2. นายชม  พิมะเสน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ธรรมนาม
 
1. นางสาวเสาวภา  วิเศษ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอรรถยา  หอมสนิท
 
1. นางสาวเสาวภา  วิเศษ
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 15 1. เด็กชายณฐากร  พรหมบุตร
2. เด็กหญิงพิภัทรา  มณีศรี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีมงคล
 
1. นางสาวลำดวน  เงางาม
2. นางสาวพุทธชาด  หอมหวล