สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 72.3 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมัครเดียว
2. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์เหิม
3. เด็กหญิงพิมฤทัย  พิมพ์ชาติ
 
1. นางสาวพงษ์ศรี  เรืองไกล
2. นางสาวกฤษติยา  ยืนยิ่ง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75.33 เงิน 8 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  สวยรูป
2. เด็กชายฐิติพงษ์  เรืองไกล
3. เด็กชายภาณุพงศ์  แสนกล้า
 
1. นางสุวินัย  ดีเลิศ
2. นายสิทธิชัย  อุนัยบัน
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76.8 เงิน 7 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เหิมหาญ
2. เด็กหญิงวรรธนภร  สมานุหัส
3. เด็กหญิงอาริยา  สิงโตทอง
 
1. นางสุวินัย  ดีเลิศ
2. นางสาวพรสุดา  เพชรดอนทอง