สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสกวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์   อย่าลืมดี
2. เด็กหญิงชาลิสา   กุลัสนาม
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ใจหนึ่ง
 
1. นางปนัดดา  แย้มงาม
2. นางถนอม  ดอกจันทร์
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายณพัสกร  ชื่อชูแพง
 
1. นางปนัดดา  แย้มงาม