สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรินทรศึกษา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.71 เงิน 11 1. เด็กหญิงศศิภาดา  สุรินทร์รัฐ
 
1. นายอภิชิต  สอนรมย์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 75.36 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาพร  ศิริแฝง
 
1. Mr.Liu  Zhaonia
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 15 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  จันทร์แจ้ง
2. เด็กชายธนกฤต  บินทุรัตน์
3. เด็กชายธนวัต  ติดใจดี
4. เด็กชายพสธร  พานทอง
5. เด็กชายศักรินทร์  ขันทอง
6. เด็กชายสุกฤษณ์  สมในใจ
 
1. นายอภิชิต  สอนรมย์