สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกาเกาะ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงอภิชญา  รักสุข
 
1. นางอาทิตยา  ประเสริฐไทย
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กชายญาณภัทร  กิจเพียร
2. เด็กชายฐานทัพ  รัจกก
3. เด็กชายปฐมพร  ริ้วลอด
4. เด็กชายพิชัย  ควรคำนึง
5. เด็กชายวรศักดิ์  มะโน
6. เด็กชายอภิวัฒน์   พรมศร
 
1. นายชาตรี  สุบินดี
2. นางสิริพร  ทรงรัมย์