สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ยอดมี
 
1. นางสมพร  พรหมคุณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปพิชญา  สุวิชา
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  แมลงทับ
 
1. นายศิริชัย  สุไต้ทอน
2. นางสมพร  พรหมคุณ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกฤตภาส  อร่ามเรือง
2. เด็กชายธีรวุฒิ   ยอดมี
3. เด็กชายยุทธการ  มียิ่ง
 
1. นางอรุณรัตน์  จุฑาจันทร์
2. นางเพทาย  วิวาห์สุข