สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปราสาทตราดฯ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธนกฤษ  จารัตน์
2. เด็กชายธีรวัฒน์  สารนิม
3. เด็กชายภูวดล  จารัตน์
 
1. นายอนุชา  เพชรงาม
2. นายประวิทย์  อยู่ยืน