สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงปริชมน  แก่นเดียว
2. เด็กหญิงมนฤทัย  ยวนใจ
3. เด็กหญิงมันตญา  พรมริ้ว
4. เด็กหญิงมาริสา  เสาวลัย
5. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  รองแก้ว
6. เด็กหญิงเพชรลดา  เมินดี
 
1. นางสาวถนิมมาศ  เจริญศิริ
2. นางสาวดวงฤทัย  ใยอิ้ม
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายธน  แก่นเดียว
2. เด็กหญิงปนิดา  สาวัง
3. เด็กหญิงพรรพษา  เสาวลัย
 
1. นางสุนทรี  บุญเปล่ง
2. นางนารี  ประจันทร์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายชนากร  จาทุนิน
2. เด็กหญิงณภาภัช  ธรรมษา
3. เด็กหญิงอินทิรา  นึกมั่น
 
1. นางนารี  ประจันทร์
2. นางสุนทรี  บุญเปล่ง