สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสนิท สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 76.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงภาวินี  พวงผ่อง
2. เด็กหญิงมนิชญา  ทองนรินทร์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สมหวัง
 
1. นางอำนวยพร  กิ่งแก้ว
2. นายศักดิ์ชัย  หาสุข