สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงอินทิรา  ทองดอนน้อย
 
1. นางเปรมสินี  บุตวงษ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.17 ทอง 8 1. เด็กหญิงศิริประภา  เสริมจันทร์
 
1. นางระบอบ  เชื้ออินทร์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.16 ทอง 12 1. เด็กหญิงพิมน์นิสา  รัตนาวิวัฒน์
 
1. นางระบอบ  เชื้ออินทร์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายชิณวงศ์  ดวงแก้ว
2. เด็กชายฐิติพงศ์  รอบรู้
3. เด็กชายธีระพัฒน์  นิลงาม
4. เด็กชายภควัฒน์  พรมจีน
5. เด็กชายสรศักดิ์  ใจศิล
6. เด็กชายสุทัศน์  ดวงแก้ว
 
1. นายนรินทร์  ทองขอน
2. นายประภัทร  โสภา
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  เสริมจันทร์
2. เด็กหญิงธนพร  เสนาะเสียง
3. เด็กหญิงบุษกร  บำรุงเชื้อ
 
1. นางเปรมสินี  บุตรวงษ์
2. นางอัฐนิยา  กองณรงค์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงปวีณา  รักษาภักดี
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  แก่นอินทร์
3. เด็กชายวิทยา  ใจกล้า
 
1. นางอัฐนิยา  กองณรงค์
2. นางเปรมสินี  บุตรวงษ์