สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายชิณวงศ์  ดวงแก้ว
2. เด็กชายฐิติพงศ์  รอบรู้
3. เด็กชายธีระพัฒน์  นิลงาม
4. เด็กชายภควัฒน์  พรมจีน
5. เด็กชายสรศักดิ์  ใจศิล
6. เด็กชายสุทัศน์  ดวงแก้ว
 
1. นายนรินทร์  ทองขอน
2. นายประภัทร  โสภา