สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพรชนก  วิยาสิงห์
2. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  เลาเลิศ
 
1. นางสาวรุ่งเพชร  วิยาสิงห์
2. นางสาวพลับพลึง  บุญเจาะ