สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐิตาพร  เติมดี
2. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  ล่อนอารีย์
3. เด็กหญิงสุธารส  ว่องไว
 
1. นางสาวจิราพร  พันธ์สน
2. นางสาวอชิรญา  มีประเทศ
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงเกศรา  ชัยมา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สุปิงคลัด
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.5 เงิน 10 1. เด็กชายสุภมิตร  ยอดชลูด
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เสนาธิบดี