สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงกชกร  ศิริสำราญ
2. เด็กหญิงสุนีย์  ยินดีงาม
3. เด็กหญิงอภัสรา  เทียนทอง
 
1. นายประวิทย์  สมเป็น
2. นายสุเพียบ  เอิบอิ่ม
 
2 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรักษิณา  ส่งกลิ่น
2. เด็กชายวีรชาติ  ผิวดี
 
1. นางพิชญญิดา  สมหมาย
2. นางรัตน์  เกิดเหมาะ