สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแสรออ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 57.8 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เรืองรัมย์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีภูมิขัน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เทียรวงศ์
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พันธ์ศรี
5. เด็กหญิงแพรวดา  สมัครสมาน
 
1. นางวรรณพร  มุตตะโสภา
2. นางสาวชญาณิศา  เสาะทาง