สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 10 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เพลินสุข
2. เด็กชายวันชนะ  งามสม
3. เด็กหญิงอรทัย  พื้นฉลาด
 
1. นายชม  เฉลิม
2. นายอุกฤต  สังข์ผึ้ง