สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามโค สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 12 1. เด็กชายชนาธิป  ขาวงาม
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  พอกพูน
3. เด็กหญิงลลิตา  ชาวนา
 
1. นายสังคม  สมสร้าง
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  วงษ์ศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัทธดลย์  เสาโกมุท
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ยืนยาว
 
1. นายกิตติศักดิ์  สีดา